Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                   

     WIEDZA, KTÓRĄ OTRZYMAM W LATACH SZKOLNYCH ZAOWOCUJE W PRZYSZŁOŚCI

 

W ramach realizacji projektu „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości”, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach w ciągu roku szkolnego 2008/2009 uczestniczyli w 1316 godzinach zajęć pozalekcyjnych. W ofercie dla każdego ucznia znalazły się: warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, kluby zainteresowań i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, a zajęciami objęci byli wszyscy uczniowie szkoły od klasy „zero” do klasy VI.

Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne to zajęcia grupowe prowadzone, przez wykwalifikowanych fachowców z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie, na których uczniowie poznawali zasady, normy i reguły funkcjonowania jednostki w grupie, uczyli się jak: rozpoznawać i nazywać własne emocje oraz przeciwdziałać zachowaniom agresywnym, rozumieć swoje uczucia, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Ponadto, każdy z uczniów, jeśli zaistniała taka potrzeba, mógł indywidualnie porozmawiać z psychologiem lub pedagogiem.

Największym zainteresowaniem cieszyły się kluby, w ramach których uczniowie między innymi: tworzyli mini słowniki obrazkowe, wykorzystując zdjęcia wykonane podczas wycieczek (klub języka angielskiego), obserwowali mikroświat zwierząt i roślin przygotowując własne preparaty (klub przyrodniczy), poznawali tajniki bankowości, historię pieniądza, uczyli się korzystania z kart płatniczych, tworzyli plany finansowe i budżety (klub małego ekonomisty), prezentowali postaci i dorobek najwybitniejszych matematyków, uczyli się logicznego myślenia i odnoszenia zdobytej wiedzy do jej praktycznego wykorzystania w życiu codziennym (klub matematyczny), tworzyli własne strony i witryny internetowe, umieszczając na nich zdobyte i przetworzone informacje (klub informatyczny), przyrządzali potrawy kuchni niemieckiej, posługując się oryginalnymi przepisami, uczestniczyli w grach i zabawach popularnych u naszych sąsiadów (klub języka niemieckiego).

Prowadzone w szkole zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze miały za zadanie bieżące doskonalenie wiadomości i umiejętności uczniów z materiału, którego nauka sprawiała im trudności. Dzięki wyrównaniu zaległości, mogli w każdych kolejnych zajęciach aktywnie uczestniczyć, realizując nowe zagadnienia i tematy.

Dzięki realizacji zajęć tego projektu uczniowie podnieśli swoje wiadomości i umiejętności, co obrazowało dobrym wynikiem na sprawdzianie zewnętrznym po klasie szóstej oraz wynikami w nauce osiągniętymi na koniec roku szkolnego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Andrzeja Goławskiego, Wójta Gminy Świerczów, za umożliwienie nam wzięcia udziału w projekcie. Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach szkolnych, będziemy mogli realizować równie atrakcyjne projekty opracowane przez naszą Gminę.

dyrektor szkoły Cezary Zając

wstecz